Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 2018. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 2018. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2018/19 - 1st Workshop


Η πρώτη συνεδρία του Ερευνητικού Colloquium "Christianity in History" για το έτος 2018/19 έγινε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη (Σπουδαστήριο Κανονικού Δικαίου) με θέμα Political, social and cultural change in the shaping of Church structures [Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές στη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών δομών] με τη συμμετοχή του κ. Heinrich Holze στην Αγγλική γλώσσα. Παρουσιάσθηκαν τα εξής θέματα:

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2017/18 - 3rd Workshop

Religious conflict and reconciliation in 5th c. Eastern Mediterranean/
Θρησκευτική σύγκρουση και καταλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο τον 5ο αι.
ήταν το θέμα της 3ης Σεμιναριακής συνάντησης - ημερίδας (3rd Workshop)
στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου/Research Colloquium "Christianity in History" (see more in https://eclass.uoa.gr/courses/THEOL274/https://eclass.uoa.gr/courses/THEOL274/ )
που συνδυάζεται με την επίσκεψη μέσω Erasmus του συναδέλφου κ. Crastu Banev,
καθηγητή Ορθόδοξης Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκειολογικών Σπουδών του Παν/μίου Durham Αγγλίας και έγινε στα Αγγλικά την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στο κτήριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων 11.00π.μ./ Tuesday, 29th May 2018, School of Theology NKUA Campus, Ano Ilissia in English language.
Το πρόγραμμα ήταν ως εξής:

11.00 – 11.10 Opening
11.10 – 11.30 Alexia Chatzi ABD Dr. of Theology, Dep. of Theology NKUA: The monk and the pagans: “Great is the God of Christians”
11.30-11.50 Andreas Doulfis, MA Cand. Dep. of Theology NKUA: Religious Conflict in 5th c. – The testimony of Archeology.
11.50-12.10 Dimitrios Moschos, Dr. Theol.-Habil. Assoc. Prof. of Church history NKUA: Exorcist acts and religious violence in 5th c. Egypt
12.10 – 12.30 Krastu Banev Ass. Professor of Theology, Dep. of Theology and Religion, Durham University: Critical remarks
12.30-13.15 Discussion-Summary

11.00 – 11.10 Έναρξη
11.10 – 11.30 Αλεξία Χατζη υπ. Δρ. Θεολ. τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Ο μοναχός και οι εθνικοί “Μέγας ο Θεός των Χριστιανών»
11.30-11.50 Ανδρεασ δουλφησ, μεταπ. φοιτητής Χριστιανικής αρχαιολογίας, τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Θρησκευτικές συγκρούσεις τον 5ο αι. – Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
11.50-12.10 Δημητριοσ μοσχοσ αναπ. Καθηγητής τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Εξορκιστικές πράξεις και θρησκευτική βία στην Αίγυπτο του 5ου αι.
12.10 – 12.30 Krastu Banev επίκ. Καθηγητής Θεολογίας, Τμ. Θεολογίας και Θρησκειολογίας Παν/μίου Durham: Κριτικές παρατηρήσεις
12.30-13.15 Συζήτηση-συμπεράσματα

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2017/18 - 2nd Workshop


Θρησκευτικές μειονότητες, τοπικά πνευματικά ρεύματα και αυτοκρατορική Ορθοδοξία στο πρώιμο Βυζάντιο
(5ος-6ος αι.) - Religious minorities and local currents in the making of an imperial Orthodoxy
during the 5th and 6th centuries AD
είναι το θέμα της 2ης Σεμιναριακής συνάντησης - ημερίδας (Workshop)
στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου (Research Colloquium) "Christianity in History"
Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ