Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Διδασκαλία και Έρευνα


Ο Αναπ. Καθηγητής Δημήτριος Μόσχος διδάσκει μαθήματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (τακτική διδασκαλία).

 Προπτυχιακός κύκλος σπουδών

- Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία Β' (Χειμερινό εξάμηνο, Υποχρεωτικό)
  Θυρίδα / η-Τάξη

- Ιστορία Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (Χειμερινό εξάμηνο, Προαιρετικό)
  Θυρίδα / η-Τάξη

- Η διάδοση του Χριστιανισμού μετά την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου
  (Εαρινό εξάμηνο, Προαιρετικό)
  Θυρίδα / η-Τάξη

- Βυζαντινή Ιστορία (Εαρινό εξάμηνο, Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό)
  Θυρίδα / η-Τάξη

Μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών

- Ο Χριστιανισμός στην ευρωπαϊκή κοινωνία κατά τον Ύστερο Μεσαίωνα (Χειμ. εξάμηνο)
  Θυρίδα / η-Τάξη

- Εκκλησιαστικοί θεσμοί και πνευματικά ρεύματα κατά τους 6ο και 7ο αιώνες (Χειμ. εξάμηνο)
  Θυρίδα/ η-Τάξη

- Research Colloquium "Christianity in History" (για προχωρημένους μεταπτυχιακούς και υποψ. διδάκτορες, συναντήσεις και κατά το Χειμερινό και κατά το Εαρινό εξάμηνο)
  Θυρίδα/ η-Τάξη

Επίσης, διδάσκει ως επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Ροστόκ, ενώ συμμετέχει ενεργά σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Περισσότερα...
Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ