Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Συνδεσμολόγιο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Τμήμα Θεολογίας ΕΚΠΑ www.theol.uoa.gr/Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας ΕΚΠΑ www.soctheol.uoa.gr/Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ www.theo.auth.gr/Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ΑΠΘ http://www.past.auth.gr/el

Χριστιανική Αρχαιολογική Εταιρεία http://www.chae.gr/


Ελληνική Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών http://www.byzantinestudies.gr/

Διεθνής Επιτροπή Βυζαντινών Σπουδών / Association Internationale des Études Byzantines http://www.aiebnet.gr/

The Society for Orthodox Christian History in the Americas (SOCHA) http://orthodoxhistory.org/


Gesellschaft zum Studium des Christlichen Ostens  http://www.gsco.info
The North American Patristics Society (NAPS) http://patristics.org/The Medieval Academy of America http://www.medievalacademy.org/ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Οικουμενικό Πατριαρχείο http://www.ec-patr.org/
Εκκλησία της Ελλάδος http://www.ecclesia.gr/


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Κατάλογοι ή μετα-κατάλογοι βιβλιοθηκών

http://www.lib.uoa.gr/
Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών
http://argo.ekt.gr/
Σχεδιασμένο να είναι το κεντρικότερο βιβλιογραφικό εργαλείο για αναζήτηση σε βιβλιοθήκες (μετα-κατάλογος) της Ελλάδας
http://anemi.lib.uoc.gr/
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης με πελώριο αριθμό νεώτερων ελληνικών εντύπων ψηφιοποιημένων
http://www.lib.auth.gr/index.php/
Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ με ψηφιακό αποθετήριο των διδακτορικών εργασιών που εκπονήθηκαν σ' αυτό (μπορείτε να δείτε το ίδιο το κείμενο διαδικτυακά)
http://www.nlg.gr/
Ο κατάλογος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
Μετα-κατάλογος (κατάλογος καταλόγων βιβλιοθηκών) σε όλο τον κόσμο με αγγλικό και γερμανικό μενού στο οποίο βρίσκετε βιβλιογραφικά στοιχεία για βιβλία που ψάχνετε
http://www.ixtheo.de/zid-curr/
Εύρεση τίτλων άρθρων σε θεολογικά περιοδικά παγκοσμίως που αποδελτιώνονται από την βασική πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Τυβίγγης με αγγλικό και γερμανικό μενού

Ψηφιοποιημένο υλικό

http://www.documentacatholicaomnia.eu/
Συλλογή πρωτοτύπων κειμένων ολοκλήρων σειρών ή εγχειριδίων βασικών για εκκλησιαστική και βυζαντινή ιστορία όπως CSHB, MM, PL, MGH, Hefele-Leclerq κ.α.
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
Ψηφιακό αρχείο όλων των άρθρων του περιοδικού ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ψηφιακή θεολογική βιβλιοθήκη της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος με ψηφιοποιημένα πολλά θεολογικά έργα κυρίως στην ελληνική
Heidelberger Gesamtverzeichnis der griechischen Papyrusurkunden Ägyptens : http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~gv0/
Μεγάλη τράπεζα από τον Dieter Hagedon που περιέχει όλους τους δημοσιευμένους και χρονολογημένους παπύρους της Αιγύπτου (περ. 35. 000) σε ψηφιακή μορφή
http://www.doaks.org/Byzantine.html
το επίσημο site του Dumbarton Oaks σημαντικότερου βυζαντινολογικού κέντρου στις ΗΠΑ και ίσως παγκοσμίως περιέχει ψηφιοποιημένα άρθρα του περιοδικού Dumbarton Oaks Papers, άλλα βιβλία και μεγάλη τράπεζα κειμένων βυζαντινών βίων αγίων και μοναστικών τυπικών στα Αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ