Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Επικοινωνία

Δημήτριος Μόσχος, Αναπ. Καθηγητής
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Θεολογική Σχολή
Πανεπιστημιόπολη (Άνω Ιλίσια), 15784, Αθήνα, Ελλάς
Τηλ-Φαξ Γραφείου: 030-210-7275889
Τηλ. οικίας: 030-2107646842
Ηλ. ταχ.: dmoscho@theol.uoa.gr
Ιστοσελίδα: www.dmoschos.edu.gr

Dimitrios Moschos, Associate Professor of Church History, 

Panepistimioupolis, Ano Ilissia GR-15 772

Τel-Fax: ++30 210 7275889 priv. Egialias 4 GR-16233 Vironas, tel. ++30 210 7646842,

website http://www.dmoschos.edu.gr/ read me at https://uoa.academia.edu/DimitriosMoschos

 

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ