Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε με την Πρυτανική Απόφαση 713/28.6.2018 (ΦΕΚ 2145Β) και αποτελεί προσάρτημα του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017

Σκοπός του είναι η μελέτη της ιστορίας και της ζωής των κοινοτήτων των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (που διαχωρίσθηκαν σταδιακά από την Ορθόδοξη Εκκλησία μετά το 451) στις ιστορικές τους κοιτίδες (Ασία, Αφρική) και στη διασπορά με έμφαση στην αλληλεπίδρασή τους με τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, τον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και τα ευρύτερα θρησκευτικά ρεύματα της ανατολικής Μεσογείου.

Στο έργο του εντάσσονται μέσα από ακαδημαϊκές ανταλλαγές, μαθήματα, υποτροφίες, ερευνητικά προγράμματα κλπ., η μελέτη:

· γλωσσών των Ανατολικών Χριστιανών (κοπτικά, συριακά, αρμενικά, αραβικά κλπ.)

· της ιστορικής παρουσίας των Ανατολικών Χριστιανών στον ελλαδικό χώρο (καταγραφή και μελέτη χειρογράφων, κειμηλίων κλπ.).

· της σύγχρονης παρουσίας των ίδιων των Ανατολικών Χριστιανών στην Ελλάδα και οργάνωση διαφόρων μορφών επικοινωνίας

· επιδράσεων του ελληνικού πολιτισμού στις χώρες-κοιτίδες των Αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών (π.χ. Συρία, Αίγυπτο) σε τομείς όπως θεολογία, εκκλησιαστική γραμματεία, δίκαιο, τέχνη, λατρεία κλπ.

· των εκκλησιαστικών σχέσεων μεταξύ Χριστιανών διαφόρων Ομολογιών στην Ανατολική Μεσόγειο και ο ρόλος της ελληνικής/βυζαντινής παρουσίας σ’ αυτές

· της σύγχρονης θρησκευτικής ιστορίας των χωρών των Ανατολικών Χριστιανών σε σχέση με τις τρέχουσες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις στις χώρες αυτές.

Επίσης προβλέπονται,

· οργάνωση και υλοποίηση ακαδημαϊκών ανταλλαγών με ιεροσπουδαστές, φοιτητές θεολογίας και γενικότερα ενδιαφερομένους

· ανάληψη πρωτοβουλιών για βοήθεια κοινοτήτων, διάσωση ιστορικών κειμηλίων και στήριξη ακαδημαϊκών και εκκλησιαστικών δομών όσων Ανατολικών Χριστιανών κινδυνεύουν από διώξεις

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής Καθηγητής Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ – Υφηγητής / επισκέπτης καθηγητής (Privatdozent) Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Rostock Γερμανίας (Πρυτ. Πράξη 115/10.12.2018, ΑΔΑ: 6Ρ8746ΨΖ2Ν-34Μ)

ΕΔΡΑ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Το Εργαστήριο στεγάζεται στό κτήριο της Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη (αίθουσα 110). Η πρόσβαση γίνεται από την είσοδο της Θεολογικής Σχολής

Με λεωφορείο

Από τη στάση λεωφορείων του Ευαγγελισμού, πλησίον της ομώνυμης στάσης του Μετρό, με τα λεωφορεία 220, 221 ή 235 (αποβίβαση στην στάση 9η Ιλισίων ή στο τέλος της γραμμής). Εναλλακτικά με το λεωφορείο 250 (αποβίβαση στη στάση "Θεολογική Σχολή").

Με ΙΧ ή ταξί

Η πρόσβαση γίνεται από τις τρεις πύλες της Πανεπιστημιούπολης. Οι πύλες Καισαριανής και Ζωγράφου είναι ανοιχτές τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 – 10:00 π.μ. και 14:30 – 17:00 μ.μ. Η κεντρική πύλη επί της Ούλωφ Πάλμε είναι ανοιχτή όλες τις ημέρες και ώρες.

Προς το παρόν ο χώρος είναι υπό διαμόρφωση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ