Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2018/19 - 1st Workshop


Η πρώτη συνεδρία του Ερευνητικού Colloquium "Christianity in History" για το έτος 2018/19 έγινε την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη (Σπουδαστήριο Κανονικού Δικαίου) με θέμα Political, social and cultural change in the shaping of Church structures [Πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές στη διαμόρφωση των εκκλησιαστικών δομών] με τη συμμετοχή του κ. Heinrich Holze στην Αγγλική γλώσσα. Παρουσιάσθηκαν τα εξής θέματα:

  • Dimitrios Moschos, Assoc. Prof. NKUA, Introductory note
  • Dragica Tadic Μ. Α., Dep. of Theology NKUA, Political, social and cultural change in the shaping of Church structures: Case of Metropolitanate of Karlovci
  • Christos Nicolopoulos M. A., Dep. of Theology NKUA, The effect of Byzantine encyclopedism on the formation of the 10th century synaxaria and menologia
  •  Pantelis Levakos, M. A., Dep. of Theology NKUA, Ecclesiastical and political consequences of the election of Patriarch Methodios I to the throne of Constantinople
  • Alexia Chatzi ABD Dr. of Theology, Dep. of Theology NKUA,The violation of the Church structures by the Emperor: The case of Henotikon.
  • Andreas Doulfis ABD M. A. Dep. of Theology NKUA,The construction phases of Peloponnesian basilicas as indications of change in local Church structures (late 6th - early 7th c.)
  • Prof. Dr. Heinrich Holze, Theological Faculty of Rostock University, Luther’s Marian theology


Ακολούθησε ακαδημαϊκή συζήτηση με εξαιρετικό ενδιαφέρον.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ