Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2017/18 - 3rd Workshop

Religious conflict and reconciliation in 5th c. Eastern Mediterranean/
Θρησκευτική σύγκρουση και καταλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο τον 5ο αι.
ήταν το θέμα της 3ης Σεμιναριακής συνάντησης - ημερίδας (3rd Workshop)
στα πλαίσια του Ερευνητικού Εργαστηρίου/Research Colloquium "Christianity in History" (see more in https://eclass.uoa.gr/courses/THEOL274/https://eclass.uoa.gr/courses/THEOL274/ )
που συνδυάζεται με την επίσκεψη μέσω Erasmus του συναδέλφου κ. Crastu Banev,
καθηγητή Ορθόδοξης Θεολογίας στο Τμήμα Θεολογίας και Θρησκειολογικών Σπουδών του Παν/μίου Durham Αγγλίας και έγινε στα Αγγλικά την Τρίτη 29 Μαΐου 2018, στο κτήριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη, Αίθουσα Οπτικοακουστικών Μέσων 11.00π.μ./ Tuesday, 29th May 2018, School of Theology NKUA Campus, Ano Ilissia in English language.
Το πρόγραμμα ήταν ως εξής:

11.00 – 11.10 Opening
11.10 – 11.30 Alexia Chatzi ABD Dr. of Theology, Dep. of Theology NKUA: The monk and the pagans: “Great is the God of Christians”
11.30-11.50 Andreas Doulfis, MA Cand. Dep. of Theology NKUA: Religious Conflict in 5th c. – The testimony of Archeology.
11.50-12.10 Dimitrios Moschos, Dr. Theol.-Habil. Assoc. Prof. of Church history NKUA: Exorcist acts and religious violence in 5th c. Egypt
12.10 – 12.30 Krastu Banev Ass. Professor of Theology, Dep. of Theology and Religion, Durham University: Critical remarks
12.30-13.15 Discussion-Summary

11.00 – 11.10 Έναρξη
11.10 – 11.30 Αλεξία Χατζη υπ. Δρ. Θεολ. τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Ο μοναχός και οι εθνικοί “Μέγας ο Θεός των Χριστιανών»
11.30-11.50 Ανδρεασ δουλφησ, μεταπ. φοιτητής Χριστιανικής αρχαιολογίας, τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Θρησκευτικές συγκρούσεις τον 5ο αι. – Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
11.50-12.10 Δημητριοσ μοσχοσ αναπ. Καθηγητής τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ: Εξορκιστικές πράξεις και θρησκευτική βία στην Αίγυπτο του 5ου αι.
12.10 – 12.30 Krastu Banev επίκ. Καθηγητής Θεολογίας, Τμ. Θεολογίας και Θρησκειολογίας Παν/μίου Durham: Κριτικές παρατηρήσεις
12.30-13.15 Συζήτηση-συμπεράσματα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ