Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Συνοπτική Ιστορία του Χριστιανισμού εκδόσεις Αρμός, Αθήνα 2014- Τόμος Α΄ Η πρώτη Χιλιετία

Η Συνοπτική Ιστορία του Χριστιανισμού έχει κυρίως διδακτικό σκοπό. Στην αρχή του Α΄ τόμου προτάσσεται μια μεθοδολογική εισαγωγή στην εκκλησιαστική ιστορία, που δίνει έμφαση στην κριτική και όχι την απολογητική ή θριαμβολογική λειτουργία, την συμπερίληψη της κοινωνίας (ως μέρους της ύλης της ιστορίας της εκκλησίας) και τη συμπερίληψη του μη ελληνορωμαϊκού κόσμου σε μια προσπάθεια να έχουμε μια πληρέστερη τοποθέτηση της ιστορίας της Εκκλησίας στο τοπίο του παγκόσμιου πολιτισμού. Ακολούθως, παρουσιάζονται τα γεγονότα της εκκλησιαστικής ιστορίας, οι δομές της Εκκλησίας και η επίδρασή τους στην κοινωνία μέχρι το Μέγα Σχίσμα του 1054 κατά το δυνατόν συγχρονικά σε Ανατολή και Δύση, και χωρισμένα σε εποχές. Όπως φαίνεται εύκολα από τον πίνακα περιεχομένων η ύλη δεν περιορίζεται στην γεγονοτολογική ιστορία του προσκηνίου (εκκλησιαστικοί ηγέτες, σύνοδοι, δογματικές συγκρούσεις, πολιτική) αλλά και της αργής εξέλιξης (καθημερινή θρησκευτική ζωή, επίδραση του Χριστιανισμού στην κοινωνία κλπ.) πού συντελείται στο ιστορικό παρασκήνιο. Επίσης, γεωγραφικά αποσκοπεί να αγκαλιάσει το σύνολο του ενιαίου χριστιανικού κόσμου κι όχι μόνο την ελληνόφωνη Ανατολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ