Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Βιογραφία και Εργογραφία


Ο Δημήτριος Ν. Μόσχος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Θεολογική Σχολή (Τμήμα Θεολογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την Γενική Εκκλησιαστική Ιστορία. Είναι έγγαμος και πατέρας τριών τέκνων.

- Βιογραφία

- Εργογραφία
Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ