Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2018/19 2nd Workshop

Η δεύτερη συνεδρία του Ερευνητικού Colloquium "Christianity in History" για το έτος 2018/19 έγινε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2019, στο κτήριο Θεολογικής Σχολής στην Πανεπιστημιούπολη, στο
Σιναϊτικό Κέντρο με θέμα New research projects on Christianity in history / Νέα ερευνητικά σχέδια στο πεδίο « Χριστιανισμός στην ιστορία» με τη συμμετοχή του καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας κ. Andreas Müller στην ελληνική γλώσσα (κατ' εξαίρεσιν) με τα παρακάτω θέματα

Δημητριοσ Ν. Μοσχος Αναπ. Καθηγητής τμ. Θεολογίας:  Όψεις μετασχηματισμού του Χριστιανισμού κατά τον 7ο αιώνα
Αλεξια χατζη Δρ. Θεολ.: Νύξεις για τα στοιχεία διαμόρφωσης της ταυτότητας του Άλλου στην αντιαιρετική γραμματεία
Παντελησ Λεβακοσ, υποψ. Δρ. Θεολ.: Η χρήση και πρόσληψη του κειμένου του Συνοδικού της Ορθοδοξίας κατά τη μέση και ύστερη βυζαντινή περίοδο
Γεωργιοσ Ντοκοσ, τελειόφ. μεταπ. φοιτητής.: Εισαγωγικά ζητήματα στο συριακό μοναχισμό
Ηλιασ Κριππασ, τελειόφ. μεταπ. φοιτητής.: Η συμβολή του Θεοδώρου Μετοχίτη στο εκκλησιαστικό γίγνεσθαι του 14ου αιώνα
Ανδρεας δουλφησ τελειόφ. μεταπ. φοιτητής.: Ερμηνευτικά ερωτήματα επί της χριστιανικής τοπογραφίας των πόλεων στην υστερορωμαϊκή επαρχία Αχαΐας
Andreas Müller, καθηγ. Θεολ. σχολής Παν/μίου Κιέλου: Ζητήματα εκχριστιανισμού της Πελοποννήσου και εξέλιξης της έννοιας της χριστιανικής φιλανθρωπίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα 
Ακολούθησε ενδιαφέρουσα ακαδημαϊκή συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ