Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Christianity in History 2019/20 1nd Workshop

Η πρώτη συνεδρία του Ερευνητικού Colloquium "Christianity in History" για το έτος 2019/20 έγινε την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2019 στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στην Πανεπιστημιούπολη (Σιναϊτικό Κέντρο) με θέμα Emerging forms of Christian culture" (η ανάδυση μορφών Χριστιανικού πολιτισμού) με τη συμμετοχή του καθηγητού Εκκλησιαστικής Ιστορίας Θεολογικής Σχολής Παν/μίου Rostock, κ. Heinrich Holze στην Αγγλική γλώσσα. Παρουσιάσθηκαν τα εξής θέματα:

16.40 – 17.00 Dimitrios Moschos, Assoc. Prof. NKUA, Introductory note

17.00-17.20 Dragica Tadic Μ. Α., Dep. of Theology NKUA

Orthodox christian basis of Serbian culture

17.20-17.40 Christos Nicolopoulos M. A., Dep. of Theology NKUA

The 'faithful', 'pious' and 'saint' Theodora, wife of Justinian I between byzantine piety and political Orthodoxy

17.40-18.00 Pantelis Levakos, M. A., Dep. of Theology NKUA

Attempts of rephrasing the christological dogma in the 11th century – the libellus of rependance of Nilus the Calabrian

18.00-18.20 Alexia Chatzi Dr. Theol., Dep. of Theology NKUA,

The emergence of heresiology in the syriac milieu. Theodoret of Cyrus and his Compendium of Heretical Fables.

18.20-18.40 Andreas Doulfis ABD M. A. Dep. of Theology NKUA,

Iconoclastic reactions as evidence for the involvement of new ethnic groups in the process of shaping Christianity in Late Antiquity.

18.40-19.00 Ilias Krippas, ABD M. A. Dep. of Theology NKUA

The interest for the sciences during the Palaeologan era and the influences from the East

Research Colloquium “Christianity in history” -  Emerging forms of Christian culture

The first session of our Research Colloquium “Christianity in history” for the academic year 2019/20 took place today, Wednesday the 6th of November 2019 with the cooperation of Prof. Heinrich Holze from Rostock/Germany. This activity as optional part of postgraduate program in Church history of the Faculty of Theology of NKUA provides the possibility for presentation and critical review of research projects (dissertations, MA theses etc) of students and Doctoral candidates (ABDs) mainly supervised by the organizer Dimitrios Moschos, aspiring to create a lively schlolarly community and if possibly a cluster of excellence in research through regular meetings and other forms of cooperation. We conceive and describe history of Christianity as an interactive living, structured yet developing community (“the community perspective”) where “religion from below” or popular religion is equally important to the “forefront” Church history. This community interacts not only with itself but also with the surrounding “secular” History (whatever this adjective means). Hence “Christianity in history” instead of “Christian history” or “History of Christianity”.

In that perspective we have already discussed the role of the memory of the saints (November 2017), religious minorities and local currents in the making of an imperial Orthodoxy during the 5th and 6th c. (March 2018), religious conflict and reconciliation in 5th c. (May 2018) or the impact of political, social and cultural change in the shaping of Church structures (November 2018).

This time we examined the impact of aspects of Christian life (structures, piety etc) upon culture (broadly defined by cultural studies) in history. Christianity in the formation of Serbian or German collective identity (Dragica Tadic Papanikolau) Orthodox christian basis of Serbian culture and Prof. Dr. Heinrich Holze, The cultural influence of Christianity in the Middle Ages. The example of St. Boniface and the Concilium Germanicum, 742/3), in the emergence of new ethnic groups in Late Antiquity (Andreas Doulfis, Iconoclastic acts as evidence for the involvement of new ethnic groups in the process of shaping Christianity in Late Antiquity), the role of imperial power and the memory of an imperial saint (Christos Nicolopoulos, The 'faithful', 'pious' and 'saint' Theodora, wife of Justinian I between byzantine piety and political Orthodoxy), and the impact of dealing with theological or scientific questions in Middle and Late Byzantium, (Pantelis Levakos Attempts of rephrasing the christological dogma in the 11th century – the libellus of rependance of Nilus the Calabrian and Ilias Krippas, The interest for the sciences during the Palaeologan era and the influences from the East). We are looking forward to launch a series of publications under the same title “Christianity in history”.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ