Δημήτριος Μόσχος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Dimitrios Moschos, Professor, National and Kapodistrian University of Athens

Ερευνητικό Colloquium Δ. Μόσχου Christianity in History 2017/18

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 14/11/2017 το ερευνητικό Colloquium "Christianity in History" των υποψηφίων ΜΔΕ και Διδακτόρων που βρίσκονται υπό την επίβλεψη του αναπ. Καθηγητή Γενικής Εκκλησιαστικής Ιστορίας Τμ. Θεολογίας Δημήτριου Μόσχου με την φιλική συμμετοχή του καθηγητή Εκκλησιαστικής Ιστορίας Πανεπιστημίου Rostock, Heinrich Holze.
Εφετινό (2017-18) θέμα ήταν
«Άγιοι και η κοινωνική και θρησκευτική λειτουργία τους στην ιστορική εξέλιξη της Εκκλησίας» με εισηγήσεις των νέων επιστημόνων σχετικές με την εργασία τους που παρουσιάστηκαν στην Αγγλική στο κτήριο της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα ήταν ως εξής:


“Christian saints in their social and religious function within history of Christianity”
Program
17.00 – 17.15 Prof. Dr. Dimitrios Moschos: Proclamation and memory of saints in the historical narrative of Christianity
17.15 – 17.30 Dr. Nikos Kouremenos post-doc, Coptic saints’ lives and the emergence of Coptic identity
17.30-17.45 Christos Nikolopoulos M. A.: Imperial sainthood in Byzantium
17.45-18.00 Alexia Chatzi ABD Dr.: Urban monasticism and the community in 5th c. Byzantium
18.00-18.20 Discussion
18.20-18.45 Coffee-break

18.45-19.00 Pantelis Levakos ABD M.A.: Saints between Rome and Constantinople in the 9th c.: the policy of translation by Anastasios the Librarian
19.00- 19.15 G. Iordanidis M.A. : Saint’s lives in eastern slavic hagiographic literature and their role in pilgrimage networks: the case of St. Anthony of the Kievan Caves Monastery
19.15- 19.30 Dragica Tadic M. A.: The role of medieval Serbian hagiography in 19th c. Serbian national identity
19.30-19.50 Prof. Dr. Heinrich Holze: The Making of a Saint. The Role of Martin Luther and Dietrich Bonhoeffer in the Protestant Tradition
19.50- 20.15  Discussion

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δημήτριος Ν. Μόσχος, Αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ